Privacyverklaring

Via onze webwinkel worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Fietsbezorgd acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook conform de eisen die de privacywetgeving stelt.

Dat betekent onder andere dat wij:
– Onze doeleinden duidelijk specificeren voordat wij persoonsgegevens verwerken, via deze privacyverklaring;
– Onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
– U eerst expliciet toestemming vragen om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
– Passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
– Uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Fietsbezorgd is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Afhandeling bestelling

Bij de aankoop van een product op de website van Fietsbezorgd registreren wij je transactiegegevens om de betaling in orde te maken. Wij zijn het belastingtechnisch verplicht om details van iedere aankoop zeven jaar te bewaren.
Voor de aflevering van het product hebben wij de adresgegevens nodig. Daarnaast houden wij je via de e-mail en telefoonnummer op de hoogte van de levering. Jouw gegevens bewaren wij hiervoor een jaar.
De gegevens over je aankoop bewaren wij ook om eventuele vragen over de garantie te kunnen beantwoorden of andere vragen of klachten over het product. We bewaren deze gegevens zolang de garantie duurt.
We gebruiken gegevens ook om beter inzicht te krijgen in onze klanten en de manier waarop ze gebruik maken van onze website. Deze gegevens worden twee jaar bewaard.

Verstrekking aan derden

Fietsbezorgd verstrekt jouw gegevens uitdrukkelijk niet aan derden.

Wijziging in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen o de hoogte bent.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen.

×

Hallo!

Klik op een van onderstaande medewerkers om te chatten of mail naar info@fietsbezorgd.nl.

× Waar kunnen wij jou mee helpen?